שאלו כל עובד, סביבת עבודה נקיה היא מרכיב לא פחות חשוב ביום העבודה. על מנת שהעובדים יכולו להתרכז בעבודה ולא יאלצו להתעסק עם שטיפת כלים אישיים או החלפת הפחים במשרד, דאגו לחברת ניקיון למשרד.